COVID-19 = Pandemi, epidemi eller udbrud
- Hvad er forskellen?


www.sikkerhedsgrej.dk

COVID-19 = Pandemi, epidemi eller udbrud

Kik også ind i vor www.web-butik.info - klik her.

COVID-19 = Pandemi, epidemi eller udbrud - Hvad er forskellen?


Verdenssundhedsorganisationen WHO har på et pressemøde kl. 17.30 11. marts 2020 erklæret udbredelsen af infektionssygdommen COVID-19 for en pandemi. Siden 2. verdenskrig er infektionssygdomme ikke længere den store trussel, det er nu de store folkesygdomme, der også kaldes livsstilssygdomme.

Her forklarer en epidemiolog forskellen mellem de forskellige termer, samt at WHO's formelle klassifikation ikke betyder, at virussen pludselig er blevet mere smitsom eller dødbringende. Vi illustrere ydermere Sundhedsstyrelsens indgangsvinkel til lovgivningen og håndteringen af en given epidemi - og vore muligheder for at være behjælpelige som forhandler, grossist, importør, og som producent.


(Foto: Shutterstock)

Vira og bakterier har gennem tiden været skyld i store sygdomsudbrud, epidemier og pandemier.  Her ses ramte af den spanske syge - en voldsom influenzaepidemi, der hærgede hele verden fra 1918 til 1920 og menes at have dræbt i alt 50 millioner personer.

I Danmark regnes det for en epidemi bl.a., når antallet af sygdomstilfælde bliver fordoblet på en uge. Ved en epidemi kan myndighederne anvende specielle regler for forebyggelse og bekæmpelse. En epidemi er ophobet forekomst af en sygdom i en bestemt befolkningsgruppe inden for et bestemt tidsrum i modsætning til en mere stabil, sædvanlig forekomst (endemi). Begrebet anvendes som regel om infektionssygdomme, f.eks. influenza, kolera eller aids.

Lektor, Epidemiologi, Rebecca Fischer, Texas A&M University, har bl.a. udtalt følgende: Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Epidemi, https://denstoredanske.lex.dk/epidemi, https://dsr.dk/dshm/udstillinger/historien-om-bekaempelsen-af-de-store-epidemier

Alle taler om coronavirussen.
Som epidemiolog er det interessant at høre andre bruge tekniske termer som karantæne, superspreder eller reproduktionsraten; fagudtryk som mine kolleger og jeg bruger i forbindelse med vores arbejde hver dag.

Men jeg hører også, at både mine naboer, og nyhedsoplæserne, blander tre vigtige ord sammen: Udbrud, epidemi og pandemi. Ganske kort forklaret, er forskellen mellem de tre scenarier for sygdomspredning, hvor stor spredningen er.

Udbrud
Et udbrud er et pludseligt og påfaldende udbrud af sygdom. Ved at kortlægge sygdomsudbrud både geografisk og tidsmæssigt kan epidemiologerne forudsige, hvor mange tilfælde af en given sygdom der normalt finder sted inden for en vis tidsperiode, lokation og population. Et sygdomsudbrud er en påfaldende, men ofte lille, stigning af det forventede antal sygdomstilfælde.

Et eksempel er en usædvanlig stigning i antallet af børn med diarre i en børnehave.
Det er måske almindeligt, at en eller to børn er syge i løbet af en uge, men hvis 15 børn pludselig har diarre på samme tid i børnehaven, er der tale om et udbrud. Når en ny sygdom dukker op, er udbruddet mere påfaldende, fordi det forventede antal af sygdomstilfælde er nul.

Sundhedsmyndigheder lægger inddæmningsstrategi.
Et eksempel er den klynge af tilfælde af lungebetændelse forårsaget af en ny virus, som i begyndelsen var centreret omkring et marked i byen Wuhan i det centrale Kina i begyndelsen af januar 2020. I dag ved sundhedsmyndighederne, at den kraftige stigning af tilfælde af lungebetændelse var et udbrud af en ny slags coronavirus, der blev navngivet SARS-CoV-2. Så snart de lokale sundhedsmyndigheder registrerer et udbrud, påbegynder de en efterforskning for at afgøre præcist, hvem er berørt, og hvor mange personer der har sygdommen. Det er informationer, de kan bruge til at afgøre, hvordan de bedst kan begrænse udbruddet og afværge yderlige sygdomstilfælde.

En epidemi er en hurtig og ukontrollabel udbredelse af en smitsom sygdom til et stort antal mennesker inden for et vist område og inden for en forholdsvis kort periode. En epidemi er et udbrud i et større geografisk område. Da personer uden for Wuhan-provinsen i Kina begyndte at teste positive for SARS-CoV-2 (som er årsag til sygdommen COVID-19), blev epidemiologerne klar over, at udbruddet var ved at sprede sig, hvilket er tegn på, at forholdsreglerne var utilstrækkelige og kom for sent.

Det var ikke uventet, fordi man endnu ikke har fundet en behandling eller vaccine mod sygdommen. Det store antal tilfælde af COVID-19 på tværs af Kina betød, at udbruddet i Wuhan voksede sig så stort, at der nu var tale om en epidemi. COVID-19 Cocona sygdom smitte epidemi pandemi udbredelse udbrud global spredning Verdenssundhedsorganisationen risiko epidemiolog Kina Wuhan vaccine behandling

COVID-19 blev først registreret i Wuhan i Kina i begyndelsen af januar 2020. Virussen spredte sig hurtigt.

Kortet viser alle lande med coronatilfælde

Kortet viser alle lande med coronatilfælde 5. marts 2020. (Kort: The Conversation/Centres for Disease Control and Prevention)


Pandemi
En pandemi er en smitsom sygdoms (ukontrollerbare) udbredelse over en hel verdensdel eller flere verdensdele. Den klassiske definition er, at der er tale om en pandemi, hvis en epidemi har spredt sig til en hel eller flere verdensdele. Visse epidemiologer klassificerer først en situation som en pandemi, hvis sygdommen i de nyligt inficerede områder sker gennem lokal transmission.

Det vil sige, at en person med COVID-19, der vender tilbage til USA fra Kina, ikke er årsag til en pandemi, men hvis de begynder at smitte familiemedlemmer eller venner, kan det diskuteres. Hvis det forårsager nye lokale udbrud, er epidemiologerne enige om, at forsøget på at kontrollere global spredning har slået fejl, og så kalder man situationen under udvikling for en pandemi.

Termerne er også politiske
Epidemiologer er hovedsageligt optaget af forebyggelse og afværgelse af sygdom, hvilket grundlæggende kan adskille sig fra magthavernes og de internationale sundhedsorganisationers bekymringer. Verdenssundhedsorganisationen WHO, meldte 28. februar 2020 ud, at risikoen for global spredning var 'meget høj', hvilket er den mest alvorlige risikoklassifikation og blot et trin fra at erklære pandemisk udbredelse af COVID-19. Det betød, at WHO stadig havde håb om, at man gennem aggressive tiltag kunne begrænse lokaliserede udbrud. Men både jeg og andre forskere samt sundhedsmyndighederne har i mange dage allerede talt om en pandemi. De officielle tal er på nuværende tidspunkt er mere end 100.000 smittede i næsten 100 lande. Der har desuden været tale om lokal smitte i samfund i USA og andre steder.  Så per definition er der tale om en pandemi.

Ny erklæring betyder ikke, at virussen er blevet farligere
En formel erklæring af pandemi af WHO om COVID-19 eller andre infektionssygdomme er et signal til regeringer og hjælpeorganisationer verden over om at skifte strategi fra inddæmning til afbødning. Det har økonomiske, politiske og sociale konsekvenser på global skala. En formel erklæring bør ikke fyre op under frygten for virussen eller panikkøb af beskyttelsesmasker. Det betyder nemlig ikke, at virussen er blevet mere smitsom eller dødbringende, eller at din personlige risiko for at blive smittet er blevet større. Men udmeldingen betyder, at der er tale om en historisk hændelse.
Kilder: The Conversation. Rebecca Fischers profil (ResearchGate)

* COVID-19 Cocona sygdom smitte bakterier RNA DNA virale protein genetisk kode PCR (Polymerase Chain Reaction) får antistoffer epidemi pandemi udbredelse udbrud global spredning vaccine behandling.
*
Immunitet over for COVID-19 varer måske ikke ved - og det truer både vaccine og flokimmunitet.
*
Vores immunitet over for SARS-CoV-2 varer måske ikke særlig længe, antyder nyt studie.
Kilde: Nigel McMillan. 25 juli 2020
 
Beredskab for epidemier.
Vi er generelt godt beskyttede mod epidemier af alvorlige infektioner i Danmark, men skulle Danmark blive ramt, står et beredskab klart. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en epidemiplan, der udstikker opgaver og retningslinjer for beredskabet.

Risikoen for større epidemier i Danmark er generelt lav.
Danmark har et velfungerende sundhedssystem og en generel høj sundhedstilstand i befolkningen. Fødevare- og drikkevandssikkerheden er høj, og børnevaccinationsprogrammet er veludviklet og har generelt høj tilslutning. Sundhedsstyrelsen har tidligere udgivet en række vejledninger og planer om smitteberedskab for enkelte sygdomme, bl.a. pandemisk influenza. Frem for at udgive og opdatere dokumenter for enkelte sygdomme, udgives i 2020 en overordnet beskrivelse af håndtering af større udbrud og epidemier. Det skyldes, at hovedprincipperne for håndtering af udbrud af forskellige sygdomme ofte vil være de samme.

Epidemiplanen beskriver retningslinjer for myndighedernes og sundhedsvæsenets håndtering af alvorlige infektioner. Den indeholder således nationale strategier for forebyggelse og håndtering af fremtidige alvorlige epidemier eller udbrud af infektioner. Den beskriver de centrale nationale opgaver såsom overvågnings- og meldesystemer i Danmark og internationalt, national og international krisestyring og koordination, forsyning af lægemidler samt krisekommunikation.
Kilde: https://www.sst.dk/da/viden/beredskab/beredskab-for-epidemier
 
Pandemisk influenza.
Det sker undertiden, at et helt nyt influenzavirus fører til en verdensomspændende epidemi. Dette kaldes en pandemi og kan have alvorlige konsekvenser, da størstedelen af befolkningen vil være modtagelige for virus. Sundhedsstyrelsen har derfor udarbejdet en beredskabsplan for pandemisk influenza i Danmark. Den seneste influenzapandemi var i 2009, hvor en nyopstået influenzatype dannet af gener fra tre forskellige svineinfluenza spredte sig hos mennesker. Denne pandemi var forholdsvis mild. Den historisk mest alvorlige pandemi var i 1917-18 – også kaldet ”den spanske syge” – hvor et nyt influenzavirus, der sandsynligvis blev overført fra fugle og ramte unge mennesker særligt hårdt.

En pandemi adskiller sig fra en sæsoninfluenza ved typisk at forekomme uden for den forventede influenzasæson, komme i flere bølger og overvejende ramme yngre mennesker, der ikke allerede er immune. Sundhedsstyrelsen reviderede og opdaterede senest beredskabsplanen for pandemisk influenza i 2013. Denne vil blive erstattet af den generelle epidemiplan, der planlægges udgivet i 2020.

Ny coronavirus/COVID-19.
Informationerne på denne side er baseret på den nuværende viden. Da situationen omkring coronavirus/COVID-19 hele tiden udvikler sig, opdateres siden løbende.
 
Se opdateringer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Følg Sundhedsstyrelsens 5 gode råd for at beskytte dig selv og andre mod smitte:


 
Download de 5 råd er samlet i en plakat der findes på 9 sprog:
Ny coronavirus - beskyt dig selv og andre (Oversat til 15 sprog). Plakaten giver gode råd til alle om hvordan man beskytter sig mod coronavirus/COVID-19. Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.
SST_Corona_A4_DK-generel_BW_Print SST_Corona_A3_Print-DK-generel-BW
SST_Corona_A4_DK-generel_BW  SST_Corona_A3_Print-DK-genere 

SST_Corona_A3_Print-DK-generel

SST_Corona_A2_plakat_print-V2

 SST_Corona_A3_Print-DK-generel

SST_Corona_A2_plakat_print-V2
SST_Corona_A2_DK_generel_BW
SST_Corona_A2_DK_generel_BW

CLINITEST® hurtig COVID-19 antigen test

CLINITEST® hurtig COVID-19 antigen test.

Dess.: 49305testkit

Spring testkøen over!
CLINITEST® hurtig COVID-19 antigen test

- Skalerbar COVID-19 antigen test der på få minutter sikrer resultatet, og kan bruges af alle, med eller uden COVID-19 symptomer. Siemens Healthineers CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test til hjemmebrug.

Hurtigt antigen test.
Siemens Healthineers har lanceret en hurtig antigen test til påvisning af SARS-CoV-2. CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test hjælper med at identificere inficerede personer på 15 minutter, så de kan isolere hurtigere og undgå at sprede COVID-19. CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test er let at administrere og leverer resultater hurtigt ved hjælp af enten nasopharyngeal vatpind eller nasal vatpindemetode. Når en prøve er samlet, indsættes vatpinden i et rør med speciel væske for at ekstrahere målmolekylet. Denne væske dispenseres derefter på en testpatron, og på 15 minutter er et positivt eller negativt resultat tydeligt angivet. Resultatet kan indsamles af sundhedspersoner eller af en lægmand under direkte tilsyn af en sundhedsperson. Opbevaring: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes - OG skal ved et positivt resultat efterfølges med en ny test af et godkendt testcenter.


Antigentest bør ikke bruges, hvis De har symptomer på COVID-19, eller er nær kontakt.

Større leverancer kan efter tilbud og konkret aftale leveres ud fra følgende præmisser:
1 kartonenhed á 48 æsker, svarende til 960 test, kr. 70,88 pr. testkit, eksklusive moms og leveringsomkostninger.
5 kartonenheder á 240 æsker, svarende til 4800 test, kr. 63,38 pr. testkit, eksklusive moms og leveringsomkostninger.
>10 kartonenheder á 480 æsker, svarende til 9600 test, kr. 56,25 pr. testkit, eksklusive moms og leveringsomkostninger.

Alle priser er benævnt som dagspris, med forbehold for mellemsalg og ændringer der kan ske fra dag til dag.Direktiver, lovgivning og regler: IVD Direktivet 98/79/EC
CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test er en brugervenlig test, der ikke kræver specialiseret laboratoriepersonale eller instrumenter, og som giver fleksibilitet til at teste på steder, der drager fordel af øjeblikkelige resultater. Da samfundet fortsætter med at navigere gennem COVID-19-pandemien, er der et kritisk offentlighed sundhedsbehov i at komme spredningen i forkøbet med en hurtig og enkel test for alle. For at løse dette behov har Siemens Healthineers lanceret en hurtig og brugervenlig antigen test til påvisning af SARS-CoV-2, den virus, der forårsager COVID-19. Den CE-mærkede test, der er udviklet og testet af en Siemens Healthineers partner viste 96,72 % følsomhed og 99,22 %, specifikt baseret på en klinisk undersøgelse af 317 forsøgspersoner. Undersøgelsen blev udført ved hjælp af operatører med forskellige legitimationsoplysninger på seks forskellige steder, herunder hospital, klinik, universitet og onkologiske afdelinger.

CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test
- er let at administrere for sundhedsvæsenets professionelle og leverer hurtigt resultater ved hjælp af metoden nasopharyngeal vatpind. En prøve opsamles ved at indsættes podepinden i et rør med speciel væske til at ekstrahere målet molekyle. Denne væske dispenseres derefter på en testkassette og på 15 minutter en positiv eller negativt resultat er tydeligt angivet. Ud over CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test tilbyder Siemens Healthineers en omfattende diagnostikportefølje til hjælp i prognosen, behandlingen og opfølgningen af ​​COVID-19 patienter. Denne test føjer til de 15 kritiske analyser, som Siemens Healthineers tilbyder at opdage alvorlige symptomer og bedre håndtere kritiske COVID-19 patienter. Virksomhedens brede og differentieret menu inkluderer antistof og molekylære SARS-CoV-2 tests og hæmatologi, koagulations-, hjerte-, åndedræts-, betændelses- og infektionssygdomme. Blodgas og billeddannelsesløsninger fra Siemens Healthineers leverer handlingsresultater, som hjælper klinikere i pleje af COVID-19 patienter.

Siemens Healthineers AG, Frankfurt, Tyskland
- er ved at forme fremtidens sundhedspleje. Som en førende medicinsk teknologivirksomhed med hovedsæde i Erlangen, Tyskland, Siemens Healthineers muliggør sundhedsudbydere over hele verden gennem sine regionale virksomheder for at øge værdien ved at give dem magt på deres rejse mod at udvide præcisionen medicin, omdannelse af pleje, forbedring af patientoplevelsen og digitalisering af sundhedsydelser. Siemens Healthineers er løbende udvikler sin produkt- og serviceportefølje med AI-understøttede applikationer og digitale tilbud, der spiller en stadig vigtigere rolle i den næste generation af medicinsk teknologi. Disse nye applikationer vil forbedre virksomhedens fundament i in vitro-diagnostik, billedstyret terapi og in-vivo-diagnostik. Siemens Healthineers tilbyder også en række tjenester og løsninger, der forbedrer sundhedsudbyders evne til at levere patienter med høj kvalitet og effektiv pleje.

Kilde: https://www.siemens-healthineers.com/covid-19

Se mere om mulighederne på vor web-butik og i databladene
 
Vort sortiment er begrundet og udvalgt efter dette, og kan illustreres med alt hvad der kan være behov for, uagtet om det skal være de små daglige fornødenheder, hjemtaget fra vore sædvanlige leverandører i ind- og udland, eller om det skal bero på produktion og import af specifikke artikler i større mængder, fra Europæiske eller Asiatiske producenter.

Testkits:

Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Device (spyt) er en in vitro diagnostisk test til kvalitativ påvisning af hidtil ukendte coronavirusantigener i human spyt, juing den hurtige immunokromatografiske metode. Identifikationen er baseret på den monoklonale antistoffer, der er specifikke for det hidtil ukendte covid-virusantigen.
Det giver information til kliniske læger til at ordinere korrekt medicin.
Hver kasse indeholder 20 test / kasse.

Fordelene taler for sig selv: 10 minutter for resultater. 99,00 % specificitet. 93,94 % følsomhed. Let at betjene. Test kan udføres overalt. Kvalitetsløfte om ABAKUS & Realy Tech

by Saliva - Antigen Rapid Test Device
Disposable face shield
Hand gel MEC - 70 % alcohol - 300 ml
Particle filtering half mask FFP2
Powder-free nitrile glove  Skyddskläder   Reuseable face shield

Certificerede mundbind, dragter, handsker og håndsprit kan sædvanligvis leveres i en ønsket mængde fra lager. Større mængder, eventuelt med eget brand, kan normalt produceres og leveres indenfor 20 - 25 arbejdsdage.
 
Boson SARS-CoV-2
- er en antigentest, eller hurtigtest for COVID-19 til privat brug hos personer med mistanke om COVID-19.

 
SARS-CoV-2-antigen-hurtigtesten


SARS-CoV-2-antigen-hurtigtesten er en éttrins-in-vitro-test baseret på immunokromatografi, og udviklet til hurtig kvalitativ bestemmelse af SARS-CoV-2-virusantigen i podeprøver, taget forrest i næsen fra personer med mistænkt Covid-19-infektion inden for de første syv dage efter optræden af symptomerne. Testen må ikke benyttes som eneste grundlag for diagnose eller udelukkelse af en SARS-CoV-2-infektion, hvor den er blevet sammenlig-net med den bekræftede kliniske diagnose. I alt blev 156 prøver testet i undersøgelsen, der beror på Sensititvitet 96,77 %, Specificitet 99,20 % og nøjagtighed 98,72 % der dermed resultere muligheder og sikkerhedsgraden.
Boson SARS-CoV-2 antigentest
En undersøgelse af brugervenligheden har illustreret følgende resultater: 99,10 % "ikke-professionelle" brugere gennemførte testen selvstændigt med succes. 97,87 % af de forskellige re-sultattyper blev fortolket korrekt. Boson SARS-CoV-2 antigentest anslåes til at have en sensitivitet på 96,77 % og en specificitet på 99,2 %.

Testen er let og hurtig at udføre.
Tjek om pakningen er intakt. Læs brugsanvisningen inden igangsætningen. En vatpindsprøve fra den forreste del af næsen 2,5 cm., sættes i prøverøret, hvorefter tre dråber overføres til testkassetten. Resultatet kan aflæses efter 15 - 20 minutter.
Boson Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card

Introduktion.

Brugervejledning

Selvtest - certifikat

Test Card

Registration Completedin Individual Countries
Boson logo Germany
FranceThe Nederlands
Italy
Spain
Belgium
Luxemburg
Greece
Switzerland
Portugal

Medicines & Health Products

Kilde

Nyseskærme:

 

Visirer


Hagevisir
- designet til voksne og børn, og produceret i PVC og plast, der ikke deformeres.

Hagestykket er monteret med en fuldt justerbar elastik.

Det er let at rengøre og tåler både vand, sæbe og sprit, og kan naturligvis genbruges.
Hagevisir - designet til voksne og børn
Halvvisir - er en komfortabel løsning
Halvvisir
- er en komfortabel løsning, der beskytter uden at begrænse vejrtrækningen.

Visiret er produceret i PET-plast og næsebåndet er lavet af blød filt, så det kan bruges i mange timer uden ubehag. Disse visirer passer til ansigtet og kan justeres.

Desuden kan det anvendes en hel arbejdsdag og personer, der bruger briller.

Det er let at rengøre og tåler både vand, sæbe og sprit, og kan naturligvis genbruges.

Beskytter mod stænk af væske, nys og host. Dækker mund og næse. Behagelig over en længere periode.

Heldækkende ansigtsvisir
- et effektivt heldækkende ansigtsvisir, der beskytter mod stænk, nys og hoste.

Det er let at rengøre og tåler både vand, sæbe og sprit, og kan naturligvis genbruges. Visiret er en produceret i PET- plast (Polythene).

Pladetykkelsen er 0,5 mm., der sikrer en god holdbarhed og elasticitet. De kan justere elastikken ved at koble den op på plastikgriberne, så den passer hovedstørrelsen.

Desuden kan er visiret anvendelig en hel arbejdsdag og kan også bruges af brillebærere, idet afstanden mellem ansigt og visir giver en god luftcirkulation.
Heldækkende ansigtsvisir der beskytter mod stænk, nys og hoste 
Masker og mundbind

Samt verdens, nok eneste, CE EN 14683 Type IIR stofmaske/filterløsning.

INCHA® - Testede stofmasker med filterløsning
CE 14683 TYPE IIR

Sikkerhed, komfort, miljø, og værdi for pengene, har hele tiden været i fokus for INCHA® under den 6 måneder lange udviklingsperiode, inden man har indsendt patentanmeldelsen. Det har man gjort, dels fordi man ikke har kunnet finde lignende CE EN 14683 Type IIR testede og certificerede stofmasker med filterløsninger og for at man kan videreudvikle på dette unikke koncept.

INCHA® - Testede stofmasker med filterløsning

Mask-and-filter-EN14683-test
INCHA® FILTER
(CE 14683 TYPE IIR)

Markedets bedste filtrering.
Ved CE 14683 Type IIR test filtrerer INCHA® maske + filter kombinationen gennemsnitligt 99,6% bakterier - CE 14683 Type IIR kræver kun 98% filtrering!
Bedre beskyttelse - hvor det er vigtigt.
Selv om INCHA® filterløsningen er færre cm2 end en konventionel medicinsk maske, beskytter det med sin tilpassede pasform et større område - og bedre!
Mere behageligt i daglig brug
Med sin unikke pasform og materialevalget irriterer INCHA® løsningen ikke kun huden mindre, den reducerer også – hvis det ikke eliminerer – tildugning af briller.
Bedre og lettere hygiejne
Hvad der normalt aflejres i en maske – host, nys, læbestift etc. - aflejres i en INCHA® løsning fortrinsvist i det let udskiftlige filter, hvilket gør en god hygiejne lettere!
Den unikke patentanmeldte INCHA® løsning er udviklet over 6 måneder for at sikre brugeren såvel den bedste sikkerhed, pasform og bekvemmelighed. Vi kender ikke andre stofmaskeløsninger på markedet med filtre, der succesfuldt er testet i henhold til CE 14683 Type IIR.

INCHA® FILTER

INCHA® FILTER

Med en INCHA® maske og filtersystem løsning, gør De ikke kun noget for Deres medmenneskers sundhed, Deres egen fysiske og mentale sundhed og økonomi. De gør også noget godt for miljøet.
INCHA® - Testede stofmasker med filterløsning INCHA® - Testede stofmasker med filterløsning INCHA® - Testede stofmasker med filterløsning
INCHA® er IKKE ”BARE” EN MASKE.
INCHA® systemet består af INCHA® masker og INCHA® filtre sammen - ikke hver for sig.

FILTRERINGSGRAD PÅ 99,6%
Hvor en INCHA®-maske (eller en hvilken som helst anden stofmaske) alene kun filtrerer ca. 50 % af luftbårende bakterier (f.eks. Covid), giver kombinationen af INCHA® masker og INCHA® filtre sammen en filtreringsgrad på 99,6 % - hvilket er højere end, den ellers strenge, CE 14683 Type IIR standard på 98 %.

Ikke nok med det.
Et INCHA® filter kan let skiftes ud (filtret alene er også CE 14683 Type IIR testet og certificeret), er designet til at give en større beskyttelsesflade og er mere skånsom mod huden end konventionelle medicinske mundbind.

INCHA® systemet er ikke kun mere sikker, end hvad CE 14683 Type IIR standarden foreskriver, det har også en række andre væsentlige fordele bl.a.:

- Mere skånsom mod huden end medicinske mundbind.
- Mere hygiejnisk - nys, host, læbestift, etc. aflejres fortrinsvis i det udskiftelige filter.
- Udtryk din mode - INCHA® stof mundbind kommer i forskellige stilfulde designs.
- Vis ansvarlighed - INCHA® masken bærer det orange INCHA® CE mærke!
- INCHA® er konkurrencedygtig sammenlignet med konventionelle medicinske masker.
- Profiler organisationen - på en INCHA® maske kan De få tiltrykt f.eks. logoer.
- Mere
miljøvenlig - INCHA® filtre bruger 56 % mindre polyestermateriale, vejer 68 % mindre, og
  bruger
mindst 45 % mindre energi i transport, i forhold til konventionelle medicinske mundbind.

INCHA masker og filtrer med logo
INCHA masker og filtrer med logo INCHA masker og filtrer med logo
INCHA masker og filtrer med logo
 

IKKE ”BARE” EN MASKE
 
På de efterfølgende sider vil De finde udpluk af de muligheder vi kan være behjælpelige med, i stort og småt, noget fra lager, andet i produktion.
 
 

Kontakt os gerne for en konkret indgangsvinkel, spørgsmål eller tilbud.


Portwest - Klar til Corona - Covir 19 - med deres budskab om ønsket


www.web-butik.info - webshop for Dansk Erhvervsbeklædning - Dansk Skilte Reklame - et hav af muligheder

Se lidt om tilhørende artiklerGå til toppen af sidenSe lidt om tilhørende artikler

Kontakt os på telefon +45 64713608* eller via e-mail
info@danskerhvervsbeklaedning.dk - info@danskskiltereklame.dk

 

Se mere på facebook - www.5610.eu

https://www.facebook.com/www.5610.eu/

https://issuu.com/www.5610.eu
 

corona
www.5610.eu

Klik her for at komme tilbage til hovedsiden