Tranemo håndværkertøj til håndværk og industri
- når De skal klædes på til jobbet.


www.en471.dk

Tranemo håndværkertøj til håndværk og industri - når De skal klædes på til jobbet.

Kik også ind i vor www.web-butik.info - klik her.

Tranemo håndværkertøj til håndværk og industri - når De skal klædes på til jobbet.

TRANEMO Håndværkertøj - fra Dansk Erhvervsbeklædning

Tranemo Textil AB producerer og markedsfører arbejds- og sikkerhedstøj under navnet Tranemo Work-wear. Tranemo Textil AB blev etableret i 1934 for at skabe nye arbejdspladser til kvinderne i Tranemo. I 1942 overtog familien Kjöllerström den fulde ejendomsret til virksomheden. Til at begynde med blev der mest syet selskabsbukser, men med tiden skiftede produktionen til kraftigere tøj, såsom jeans og felt-uniformer til forsvaret.  Tranemo Textil AB har derfor mange års gedigen erfaring inden for konfektions-branchen. I dag driver tredje generation virksomheden, og der fokuseres udelukkende på udvikling og fremstilling af arbejds- og sikkerhedstøj under varemærket TRANEMO WORKWEAR. Koncernen består af datterselskaber i Storbritannien, Holland, Tyskland, Danmark, Finland og Norge og tætte samarbejds-partnere i Portugal og Polen, som til sammen udgør en af Europas stærkeste salgsorganisationer. Ho-vedkontor og europæisk logistikcenter er beliggende i Tranemo, Sverige. Koncernen distribuerer årligt o-ver 600.000 stykker tøj til kunder i hele Europa. En stor del af produktionen sker på vores egen produk-tionsenhed i Plovdiv, Bulgarien, hvor der arbejder over 200 syersker og produktionsmedarbejdere. Vores store erfaring inden for tekstil og et gedigent kvalitetssystem sikrer, at produkterne altid holder en høj kvalitet.
 
Tranemo Textil AB producerer og markedsfører arbejds- og sikkerhedstøj

Smart og rigtigt design. For at sikre nærhed mellem marked og design har Tranemo workwear sin  e-gen design- og produktudvikling i Tranemo. Nye produkter udvikles her sammen med kunder, forhandlere og brugere, på tværs af alle markeder, for at skabe det ultimative arbejdstøj. Visionen er at skabe pro-fessionel stolthed og forebygge alvorlige skader på arbejdspladser rundt omkring i Europa. Med mange års erfaring i bagagen og en stor interesse for fremtiden arbejdes der hårdt med produktudvikling af nye kollektioner og materialer. Det er også vigtigt, at design og produktudvikling foretages under hensynta-gen til gældende EU-standarder.
 
Tranemo Textil AB blev grundlagt i 1934

Kvalitetstankegangen gennemsyrer hele produktionsprocessen i Tranemo, fra ide til færdigt produkt. Forretningsideen er at designe, fremstille og sælge kvalitativt og profileret arbejds- og sikkerhedstøj til det europæiske marked, og man prioriterer brug af materialer med høj kvalitet samt syning på egne fa-brikker, frem for at fokusere på en lav pris. Tranemoskolen er en intern uddannelse, som sker på virk-somheden. Formålet er at styrke vore kunders viden inden for tekstilmaterialer, EU-standarder, flamme-hæmmende egenskaber, nyheder og salgsteknik. Uddannelserne er meget værdsatte blandt professi-onelle brugere.
 
Nyhed 2006

Kvalitetspolitik. Tranemo Workwear skal på en ansvarsfuld måde opfylde alle krav og forventninger til såvel produktkvalitet som leveringssikkerhed og skal via samarbejdet med Dem som kunde tilpasse den konstruktive udformning af produkterne, således at man for bliver konkurrencedygtige på markedet. Tra-nemo Workwear arbejder for et positivt samarbejde, således at hver arbejdsopgave er en god reference
for yderligere samarbejde. Der arbejdes inden for rammerne af ISO9001, i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetspolitikker. Dette opnås gennem et veludviklet kvalitetssikringssystem, hvor hver medar-bejder tager ansvar for sin del i virksomheden. For at opnå den nødvendige kvalitetssikring arbejdes der med: Definerede mål - Udviklede rutiner - Definerede ansvarsområder - Målbar kvalitetskontrol. Alle akti-viteter skal være veldefinerede og praktiseres i henhold til god etik, således at det giver Tranemo og kun-den den bedste totaløkonomi. Der arbejdes hele tiden med at udvikle og forbedre kvalitetssikringssyste-merne.
 
Ny smart håndværker-serie i 100% bomuld.

Tre sortimenter: Flame retardant - High visibility - Work Identity. Arbejdstøjet er inddelt i tre sor-timenter: Flammehæmmende, Hi-vis og Identitet. Det største fokus ligger på at fortsætte den førende position på markedet inden for flammehæmmende sikkerhedstøj, hvor man konstant ligger langt fremme i udviklingen af nye flammehæmmende materialer. Til sikkerhedstøjet benyttes kun stof, der er fremstil-let af fibre med indbyggede flammehæmmende egenskaber, såkaldte inherent flammehæmmende fibre.

FLAME RETARDANT - arbejdstøj fra Tranemo Workwear - et mærke der findes også hos Dansk Erhvervsbeklædning

FLAME RETARDANT. Antiflame kollektioner i ARAMID og CANTEX pas-ser til arbejdsmiljøer hvor der er risiko for lysbuer, konvektiv varme, samt for de der arbejder indenfor den petrokemiske industri og indenfor el- og stærkstrømsindustrien eller i ATEX-klassificerede miljøer. Målsætningen er at opfylde så mange krav som muligt med et og samme stykke beklæd-ning. Tøjet skal være behageligt at have på, eftersom dette er en garanti for, at det altid benyttes og beskytter den dag uheldet er ude.

FAKTA OM FLAMMEHÆMMENDE - SYMBOLER - PLEJE - CANTEX HI-VIS - CANTEX - CANTEX - ARAMID - ARAMID HI-VIS - TILBEHØR - REGNTØJ - VÆLG DET RIGTIGE TØJ.
HIGH VISIBILITY - arbejdstøj fra Tranemo Workwear - et mærke der findes også hos Dansk Erhvervsbeklædning
HIGH VISIBILITY. For de, som har brug for god synlighed på arbejdsplad-sen, har vi et bredt sortiment af HI-VIS tøj. HI-VIS tøj, som er certificeret i henhold til gældende normer, så De kan føle Dem tryg ved, at De er synlig i Deres arbejde. Det er vigtigt at vedligeholde sit arbejdstøj rigtigt, så syn-ligheden bevares i længere tid.

FAKTA OM HIGH VISIBILITY - SYMBOLER - PLEJE - CE-ME - FIRST GRADE HI-VIS - CE-ME LIGHT - REGNTØJ - TILBEHØR.
WORK IDENTITY - arbejdstøj fra Tranemo Workwear - et mærke der findes også hos Dansk Erhvervsbeklædning
WORK IDENTITY. Identitet på arbejdspladsen bliver stadig vigtigere, da vi i dagens designsamfund hele tiden møder nye udtryk og formsprog. Design, detaljer, funktion og pasform er derfor standard i identitetssortimentet, som
omfatter alt lige fra trendy arbejdstøj til klassisk industri- og håndværkertøj
med funktion og image.

FIRST GRADE - VINTAGE - CRAFTSMEN PRO - PREMIUM PLUS - CON-TRAST PLUS - COMFORT PLUS - COMFORT LIGHT - WHITE COTTON -
ORIGINAL COTTON - TILBEHØR.

PROFILE FLEX
 
ON DEMAND
 
STØRRELSESTABEL
 
TRANEMO WORKWEAR N 29, 2013 - CHOSEN BY PROUD AND SERIOUS TRANEMO WORKWEAR
Number 29, 2013
- CHOSEN BY PROUD AND SERIOUS
- Catalog 1013 - got it here

Tranemo håndværkertøj til håndværk og industri - når De skal klædes på til jobbet.

Se lidt om tilhørende arbejdstøj fra F. EngelSe lidt om reflekser og reflekterende gimicks

Kontakt os på telefon +45 64713608*, eller via e-mail
info@danskerhvervsbeklaedning.dk
 

372

Klik her for at komme tilbage til hovedsiden