Filformater, rentegning og konvertering
- til
anvendelse for tryk, broderi, eller gravering, samt for anden grafisk fremstilling.


www.trykogide.dk

Filformater og konvertering

Kik også ind i vor www.web-butik.info - klik her.

Filformater og konvertering - til anvendelse for tryk, broderi, eller gravering, samt for anden grafisk fremstilling - og som grundmateriale til at grafisk arbejde på pc eller Mac.
 

HVAD? - HVORDAN? - HVORFOR
kan man ikke bruge alle tekster og billeder til tryk og bearbejdning?

 


HTM - TXT - ICO - EXE - DLL - BAT - DAT - JPG - GIF - BMP - PSD - PSP - CDR - WMF - PCX - AVI - Zsoft - EPS  - WAV - MP3 - MPG - RM
er alle udtryk der svæver i universet - og forståes, eller misforståes.
 
Det er særdeles afgørende for en opgaves løsning, at de filer der fremsendes, ligger i de rette formater,
og at de egner sig for redigering eller gengivelse. Derfor har vi her oplistet de væsentligste faktorer, og kravene til det vi skal anvende for at levere et resultat der svarer til Deres ønsker og krav i forbindelse med tryk, broderi, gravering, eller anden produktion.

De mest almindelige filformater følger i oversigten herunder, der findes dog væsentlig flere, så har De spørgsmål, står vi til rådighed.
DOC Microsoft Word (tekstbehandling) - DOT Skabelon til Word - XLS Microsoft Excel (regneark) -
PPT Microsoft PowerPoint (præsentationsprogram) - POT Skabelon til PowerPoint -
MDB Microsoft Access (database) - PDF Adobe’s ”Portable Document File” (kræver Acrobat Reader) -
WPS Microsoft Works tekstbehandling - WKS Microsoft Works regneark -
WDB Microsoft Works database - HTML Websider som er beregnet til at ses i en browser på Internet -
HTM Det samme som HTML blot med 3 tegn - TTF True Type Font (indeholder en bestemt skrifttype) -
TXT Ren text uden særlige formateringer eller andet pynt. Kan læses af alle tekst-programmer -
ICO Icon-filer (de små grafik-symboler på Windows Skrivebordet) -
EXE Forkortelse for ”executive”. Filer som udfører noget, f.eks. starter et program el.lign. -
DLL Dynamic Link Library = drivere (filer som bruges af et eller flere programmer.) -
BAT Forkortelse for ”batch” – filer som udfører en kommando - SYS System-fil som styresystemet bruger -
DAT Data-filer som benyttes af styresystem og programmer -
INI Initialiseringsfiler som benyttes af programmer og Windows TMP -
HLP Filer med hjælpetekster til specifikke programmer -
JPG Joint Photographic Group - komprimeret grafikformat -
GIF Graphics Interface Format - komprimeret grafikformat -
BMP Windows BitMap - grafikformat uden komprimering -
TIF Tagged Image File - grafikformat til høj opløsning. -
PSD Adobe Photoshop’s eget grafikformat, fylder godt (inklusive lag) -
PSP Paint Shop Pro’s eget grafikformat, fylder godt (inklusive lag) -
CDR CorelDraw’s eget grafikformat -
WMF Windows Meta File - grafikformat til såkaldt vektorgrafik -
PCX Zsoft Paintbrush – grafikformat -
EPS Encapsulated Post Script - professionelt grafikformat til tryk m.v.. -
WAV Wave-fil som indeholder lyd - MP3 Lydfil (musikfil) - AVI Video (ældre format) -
MPG Video (nyere format) - RM Real Media (video som afspilles med Real Player).
 
Læs mere om emnet filformatering via dette link: Center for Undervisningsmidler Vejle


Vektorgrafik og rentegning. At rentegne er et håndværk. Det er der grafikeren viser sit værd. Rentegning er at omsætte en ide til virkelighed, eller en skitse til et kvalitetsprodukt der kan anvendes i den digitale verden hvor tryk og digital fremstilling, går hånd i hånd. En dygtig håndværker omsætter Deres tanker og idéer til brugeligt trykklart materiale! Rentegning skal foretages, såfremt en opgave ikke er udført som vektorgrafik. Vektorgrafikken sikrer et fleksibelt format der kan skaleres, op- og nedjusteres i størrelse, uden tab af kvalitet. Eksempler på opgaver der med fordel kan rentegnes kan være rettede arbejdstegninger og skitser, der ikke lever op til de aktuelle krav. Grafik der er gemt i forskellige digitale billedformater, og som skal bruge i en bedre kvalitet eller opløsning. Budskaber som tekst, logo og grafik, der henligger som fysiske opgaver, som print, og som ønskes gemt i digital form.

Hvad er rentegning? Rentegning er at omsætte en given ide, eller som illustreret ovenfor, en gammel opgave, til en ny virkelighed. Det rentegnede grafiske materiale, der udføres som vektorbaseret grafik,
er langt mere brugbart og giver større fleksibilitet end f. eks. pixelgrafik. Der er ofte tale om skitser, tekster, eller logoér, der skal anvendes i forskellige størrelser og sammenhænge, og som i rentegnet form giver den fornødne fleksibilitet.

Der findes grundliggende to grafiktyper:
Pixelgrafik, der med mange små prikker, eller pixels, danner det billede som vi ser det på et medie. Hvis vi ændrer i disse objekters størrelse,  vil computeren forsøge at gætte sig til hvordan billedet skal se ud, og gør det ved at fjerne eller tilføje pixels som den skønner det.

Pixelgrafik, der med mange små prikker, eller pixels,

 
Som det kan ses i eksemplet, resulterer det i at billedet får en slø   ret og uskarpt kant.

Det ses særlig tydeligt ved overgange med høj   kontrast, blandt andet i sort-hvid.

Pixel-grafik egner sig i øvrigt bedst til fotogengivelse.
Pixelgrafik, der med mange små prikker, eller pixels,
 

Vektor og objektgrafik er baseret på kurver og koordinater. Det vil sige at et objektet kan skaleres uden at det får indflydelse på grafikkens kvalitet, eller det endelige resultat. Computeren beregner blot kurverne mellem de indføjede punkter, hvorved kvaliteten forbliver uændret, og derved sikres det gode resultat i det færdige arbejde. Vektorformatet bruges til objekter der indeholder tekster, tal, budskaber med logo, piktogrammer og illustrationer af blandet art.
 
Vektor og objektgrafik er baseret på kurver og koordinater.

Vektor og objektgrafik er baseret på kurver og koordinater.

Når De skal sende grafiske filer
, der skal anvendes direkte, med Deres materiale og logo, anbefaler vi af praktiske og tryktekniske grunde, at De benytter formaterne nedenunder:
 

 Program

Version

Format

Extension

 

Adobe Illustrator

8 - CS4

    Adobe Illustrator

. AI

Adobe Illustrator

5 - CS4

Encapsulated Postscript

. EPS


- gerne i outlined format, og som PDF-filer, og med medsendt fontsbibliotek.
 

Skal vi levere en opgave udført i konkrete farver skal vi have oplysning om Pantone- RAL- eller CMYK-farvekoden - eller ved broderi - en tilnærmet broderifarve - alt afhængig af opgave og trykkemetode. For at kunne behandle ordrer hurtigst muligt, er det optimalt, at vi modtager nedenstående oplysninger og filer: 
Format: Bredde eller højde i mm..
Farver: Kan der anvendes standardfarver, som de fleste fabrikanter arbejder efter, selektivt, eller er der tale om specifikke farver? Brug - eller forlang - standardfarvekort, eller oplys Pantone, RAL eller HKS nr. - det vil lette enhver sagsbehandling.
Antal: Antallet for den enkelte produktion bør oplyses.
Filtyper: De oftest anvendte filtyper er i formaterne AI, CDR, EPS og PDF i vektorgrafik. Reproklare filer bør altid følges af en PDF-fil, og fontsbibliotek.
Skrifttyper: Skrifttyper modtages gerne i vektorgrafik, hvilket sikre en smidig sagsgang. Alle skrifttyper / fonte bør fremsendes som vedhæftet dokument.
På tekstiler
og andet relateret: Oplys gerne, hvilket type tekstil der ønskes bearbejdet.


- dersom De ikke råder over disse, er vi gerne behjælpelige.
  Kontakt os på telefon 64713608* eller via e-mail info@danskerhvervsbeklaedning.dk

Følgende filformater understøttes i vore arbejdsprocesser:
 

 Program

Version

Format

Extension

 

  Adobe Illustrator 8 - CS4   Portable Document Format

. PDF

  Adobe Photoshop 8   Komprimeret Bitmap

. JPEG

  Adobe Photoshop     Komprimeret Bitmap

. GIF

  Adobe Photoshop     Windows Bitmap

. BMP

  Corel Draw 8 - 12   Corel Draw

. CDR

  Corel Draw     Windows Meta File

. WMF

  Corel Draw     Enhanced Window Metafile

. EMF

  Microsoft Word 2003 - 2007   Word

. DOC


- samt PDF-filer, i visse situationer.
 


Find en konkret PANTONE farve

Find en konkret PANTONE farve

Find en konkret PANTONE farve - eller køb den aktuelle farvevifte i vor www.web-butik.info

Se mulighederne med Pantone på disse videoklip.
 


Sådan læser De tabellen.
Nogle af formaterne ovenover kan oprettes og redigeres i andre programmer end dem vi foreslår. F.eks. kan GIF og JPEG formatet bruges i mange tusinde programmer. Afhængigt af kvaliteten af de indsendte filer vil rentegningen ofte være unødvendig, eller tage kortere eller længere tid.

Vi foretrækker vektorgrafik, i stedet for bitmap-grafik. Det gør det meget nemmere at skalere billederne op og ned til den størrelse der skal bruges aktuelt.
A) I venstre side ses (Program), det vi, eller vore leverandører, bruger til at åbne og redigere de forskellige emner med. Mange gange kan De bruge andre programmer end dem vi bruger, når blot formatet er det samme.
B) Den næste kolonne (Version) viser den version af programmet vi benytter i øjeblikket. Benytter De nyere programversioner end os, bør De huske at gemme Deres emne i en af de oplistede versioner, eller ældre.
C) Kolonnen (Format) viser et beskrivende navn for formatet, dette vil ofte være et programnavn, hvis formatet knytter sig til et specielt program, f.eks. Corel Draw (.CDR).

D) Det sidste felt, (Extension) viser hvilket efternavn filen skal have. På en PC vil dette oftest gøres automatisk af programmet, men stort set aldrig på Macintosh. Det skyldes at Macintoshen ikke bruger denne information til noget. Men det hjælper os i håndteringen af de mange filer, hvis de har et korrekt efternavn.
 

 

"Den korte version".

Stregtegninger: (Alt med undtagelse af fotografier).
Alle stregtegninger skal så vidt muligt leveres som vektorgrafik.
Alle tekster skal være slået til kurver/grafik.
Hvis muligt skal alle farver være angivet med pantonenumre/CMYK.
Der skal om muligt fremsendes en udskrift af det ønskede resultat.
Filformater: Corel Draw eller Adobe Illustrator gemt som eps-, cdr- eller ai-filer.
Fotografilignende motiver: Fuld størrelse 300 dpi.
Til specialseparationer skal billedet være en original rgb-skanning.
Der skal altid fremsendes en udskrift af det ønskede resultat.
Filformater: Adobe Photoshop gemt som eps-, tif-, psd-filer.
PDF-filer: Ovenstående krav gælder også for indholdet i en PDF-fil.
Mac eller PC: Stregtegninger foretrækker vi til pc, men Mac kan modtages og anvendes.
Billeder ligeså:).
E-mail: Filer på op til en 100 MB kan modtages, dog anbefaler vi at størrelser på mere end 10 MB fremsendes på cd-medie, med en udskrift og farvekoder vedlagt - eller anvend muligheden for at oploade filer op til 2 GB via
 

- der er et pålideligt gratisprogram.

Ligeledes bør De medsende det anvendte fontsbibliotek. Hvis ovenstående ønsker fraviges beregner vi tegnetid efter tilbud.
Som farvereference anbefaler vi Pantone-viften (Pantone Proces).
 


Flag og bannere klar til tryk:

SERIGRAFISK TRYK.
Trykket går helt igennem dugen, og farven fremgår klart og tydeligt på begge sider af emnet. Farverne trykkes på dugen, én for én.Panerai Replica Watches Metoden er specielt velegnet til motiver med en klart afgrænset, fuldtonet farveflader. Trykket går helt igennem dugen og farven fremgår klart og tydeligt på begge sider af emnet.


DIGITALT PRINT. Motivet trykkes direkte på flagdugen i én arbejdsgang. Her er alt muligt, uanset om motivet er enkelte grafiske former, almindelige fotografier, eller om det er malerisk kunst, så fremstår trykket flot og detaljeret. Der printes på en side af en tynd tricotkunststofdug.

SYEDE eller APPLIKEREDE emner. Motivet tilpasses af stofstykker der syes / applikeres direkte på emnet, hvilket er det klassiske håndværk i en nøddeskal -  og, ikke mindst, en eksklusiv løsning.
 

Her en kort vejledning til DIGITALTRYK, der bl.a. anvendes til brug for produktion af flag og bannere. Vi modtager gerne følgende medier: 3,5” Disketter, CD-Rom, ZIP-Disketter, med angivelse af format og e-mail på Maximalt 100 Mb..

PC-format som: Illustrator 9,0 - 10.0, eller CS4, Photoshop 5,5. Billeder scannes og lagres i 305dpi i 20 % størrelse. Der skal tillægges motivet 2 cm. hele vejen rundt til beskæring. Hvis der er brugt skrifter / fonte i dokumentet, skal disse konverteres til kurver eller sendes med som vedhæftede filer. Medsend gerne fontsbiblioteket. Alle farver printes i CMYK-format. Ved brug af vektoriseret .EPS-fil - som også anvendes i forbindelse med bogtryk, skal  farverne være i Pantonefarver. Ved digital tryk kan vi bruge en .JPG fil i minimum 300 dpi. Filen skal være mindst 25% af det færdige billedes størrelse.
Som farvereference til det anbefaler vi Pantone-viften (Pantone Proces). Reference-print skal fremsendes særskilt. Såfremt vi ikke får et sådant vil resultatet afstedfører at der anvendes de definitioner der er medgivet i CMYK-værdierne, hvor vi ikke har mulighed for at justere farverne i forhold til det forventede resultat. Referenceprint kun bruges som retningsgivende, da intensiteten på papir og stof ikke er den samme.


Har De behov for teknisk hjælp er De velkommen til at ringe til os på telefon +45 64713608*
 

Her en kort vejledning til SERIGRAFITRYK, der bl.a. anvendes til brug for produktion af flag og bannere med raster - altså med både billede og tekst. Vi modtager gerne følgende medier: 3,5” Disketter, CD-Rom, ZIP-Disketter, med angivelse af format og e-mail: info@danskerhvervsbeklaedning.dk - på Maxi-malt 100 Mb..) - eller anvend muligheden for at oploade filer op til 2 GB via
 

- der er et pålideligt gratisprogram.


Det reproklare materiale modtages gerne som: Illustrator 9,0, Photoshop 6,0. Billeder scannes og lagres i 305dpi i 10 % af slutformatet. Ved levering af emner hvor små tekster og små detaljerede motiver i fire farver forefindes i et slutformat  på under 15 mm., skal der påregnes en vis mispasning ved tryk på stof - her anbefales digitalt tryk!. Diffusseringer skal foretages, dersom rene farver støder op til andre rene farver, fotos eller ved sort kontur. Dette skal gøres med 1,5 - 2,0 mm. i slutformatet. Af hensyn til beskæring, syning, kant, deslige, skal der tillægges motivets endelige format, 1,50 cm. på alle sider, til beskæring. Ligeledes skal der ved standardophæng yderligere tillægges det endelige format, 2 cm. i top og i bund til syning af border og løbegange - mere såfremt tryk på bagsiden forekommer.

Broderi. Broderi er et gammelt alternativ til tryk. Maskinbroderi er den "nye" anvendte form, der er slid-stærk og udtrykker, rigtigt udført, eksklusivitet - en perfekt løsning til virksomhedsbrug, i foreningen, eller til den enkelte, der ønsker at profilere - at blive bemærket, udover gennemsnittet. Mange har forsøgt at specialisere sig i maskinbroderi, dog er emnet i dag så specialiseret at få magter det. Derfor anvender Dansk Erhvervsbeklædning flere leverandører til den endelige fase, danske som udenlandske. Alle, på hver deres felt, professionelle, og parat til at yde det bedste. Broderi besidder en fordel, frem for anden beklædningsprofilering; Det færdige produkt har en markant 3D effekt, og fremstår derved mere synligt og grafisk repræsentativt, end tryk. Det skiller sig ud fra mængden! Vi og vore underleverandører kan tilbyde en mængde skrifttyper, i et utal af farver. Derfor
er broderi et attraktivt alternativt til tryk indenfor bl.a. firmaprofilering, som en del af en firmagave, på sportstøj, huer, caps, tasker, o.s.v., o.s.v..


Af fordele ved broderi, kan bl.a. nævnes: Større holdbarhed, mere stabilitet i forhold til underlag.

Ulemper: Kan være prisen ved de få antal. For at starte arbejdet med et broderi er det nødvendigt at logoet eller teksten digitaliseres. For at det bliver endegyldigt skal det være egnet, altså rentegnet, kanterne skal være rene og farverne skal være veldefinerede. Logoet eller teksten skal have en vis størrelse, gerne større end det færdige broderi. De fleste billedredigeringsprogrammer kan anvendes, når De ønsker et broderi belyst, eller vurderet for en opgave og en pris. Fremsendes det som en "grafisk streg-tegning", eller foto, i for eksempel Adobe Illustrator eller Corel Draw er det helt perfekt, men mindre kan også gøre det. Blot skal det så færdiggøres til digitaliseringen. Det kan vi tilbyde at lave efter tilbud.
 
Komprimerede filer. For at begrænse størrelsen på de filer De sender, kan De komprimere dem. Vi kan læse Zip og StuffIt format. Brug venligst enten Winzip (til PC) eller StuffIf (til Mac) - eller anvend muligheden for at oploade filer op til 2 GB via
 

- der er et pålideligt gratisprogram.
 

Se også linkene på de næste sider:

Tøj med tryk - kan udføres i mange varianter - i få eller store oplag.

Textiltryk - gør Dem i stand til at tilføre netop Deres logo og budskab til de fleste artikler.

Transfer
- tryk udført efter opgave - til påsætning på beklædning og reklameartikler.

Digitaltryk - der i dag anvendes når der skal fremstilles tryksager i mindre oplag - hurtigt og billigt.

Tampontryk til anvendelse på det meste -  Lightere - Kuglepenne - Mapper - Krus - eller...
 

C M Y K-farver  -  Pantone-farver  - RAL-farver Fotoopløsning
 

 
 Autoemblemer  Papirclips  Hundetegn  Pokerchip  Pins
 Golfsæt  Emaljemærker  Prægede mærker  Emblemer  Nøgleringe
 3D-skilte  Drikkeflasker  PVC-mærker  Armbånd  Festivalarmbånd
 Bomuldsposer  Poletter  Reklamegaver  Maskinbroderi  Guldtrækkeri
 Nøglebånd  Caps  Kuffertmærker  Reflekser  Kapselåbnere

www.web-butik.info - webshop for Dansk Erhvervsbeklædning - Dansk Skilte Reklame - et hav af muligheder

Forrige sideNæste side

Yderligere information på telefon +045 64713608* eller via e-mail
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

Se mere på facebook - www.5610.eu

https://www.facebook.com/www.5610.eu/

https://issuu.com/www.5610.eu
 

079_1/115
www.5610.eu

Klik her for at komme til hovedsiden.