Film og folie til vinduer, døre, kontorer, facader og ...
- som tekst og logo - som enkeltopgaver eller som systemer - til skilte - til facader og på udhæng.


www.danskskiltereklame.dk

Folier til enhver opgave ... Selvklæbende tekster til brug for facader, vinduer - og på biler.

Kik også ind i vor www.web-butik.info - klik her.

Film og folie til vinduer, døre, kontorer, facader og ...

Se også online-kataloget - klik her.
OG SE ALLE DE AKTUELLE MULIGHEDER I VOR SKILTESHOP

 ... streetfacing, glasdørspaneler, kontor- og arbejdspladsdekoration, eller dekorativ afdækning af alle re-levante overflader, efter opgave. Skriften på væggen, når den er bedst.
 
Skriften på væggen, når den er bedst.
Gadevendte vinduer.
Hvis Deres hus eller facade har vinduer til gaden og De ikke bry-der Dem om "netgardiner", kan vi tilbyde vinduesfilm i en stilfuld og nutidig måde at opretholde sik-kerhed, facade og fred i privatli-vet.
Glas dekorationsfolie med luftka-naler fra Hex`Press er kendeteg-net ved HEXIS luftkanaler, der næsten ikke til at se, med en tykkelse på kun 80 my. Holdbar-heden er op til 8 år, afhængig af anvendelsesområdet. Rullestør-relse 123 cm. x 30 m..
 
Spændende og eksklusiv afskærmning - eller en dekoration ud over det sædvanlige - i størrelse form og farver, efter Deres ønske og efter Deres behov og budget.
Vinduesfilm i en stilfuld og nutidig uidførsel, som dekoration og til afskærmning Vinduesfilm afholder nysgerrige fra at kigge direkte ind på værdier, og samtidig gør filmen det svært at ø-delægge glasset.

Hvis De ønsker at kunne se igen-nem, kan De vælge et udskåret stykke der så placeres i øjenhøj-de.

Vinduesfilm afholder nysgerrige fra at kigge direkte ind på værdier

Paneler i glasdøre.
Glasdørspaneler lukker lys ind i en mørk entre, medens klart glas i hoved-døren kan minimere sikkerheden. Brug vinduesfilmen til at forhindre at udefra-kommende kan se Deres post på dør-måtten, eller andre detaljer i hjem og på kontor.

Vinduesfilm lukker alt lyset ind, og gi-ver Deres døre et stilfuld og nutidigt look. De kan også få udskårne hus-numre eller familie- og firmanavne i filmen. Badeværelser og i stuen. På badeværelse, i bruserum eller stuen, hvor der kan være behov for, og krav til, privatliv, så der bør De være ekstra op-mærksom på den udskårne vindues-film.

Her er der samtidig en unik mulighed for at "lege" med dekoration og af-skærmning af spejle og vinduer.
Spændende og eksklusiv afskærmning - eller en dekoration ud over det sædvanlige - i størrelse form og farver, efter Deres ønske og efter Deres behov og budget.
På badeværelse og i bruserum har alle brug for, og krav til, privatliv, så der bør De være ekstra opmærksom på den udskårne vinduesfilm.

For vinduer i gadeniveau kan der vælges en plan film eller en med kant.

De kan også vælge en farve til de udskårne om-råder.

Vinduesfilm er nemt at rengøre og påvirkes ikke af kondens.

Er dog ikke anvendelig ved konstant fugtpåvirk-ning i form af sprøjt med sæbevand eller lignende.

Vinduesfilm i en stilfuld og nutidig uidførsel, som dekoration og til afskærmning
For eksempel er køkkener ofte vendt mod en "grim" murstensvæg, og her kan De anvende vinduesfilm til at skabe lys, at modernisere et vindue og samtidigt at dække uønskede udsigter. Vinduesfilm bør dog ik-ke anvendes i vådområder, såsom bag vask eller komfur.

Skriften på væggen, når den er bedst.

Kontor.
På kontoret er der meget glas, og bør sædvanligvis ikke fremstå udækket.

DECOR.d'ART vinduesfilm er økonomisk, hurtigt at montere eller udskifte, smart og i et flot design.

Vælg mellem mange designs, der gør Dem og be-skuere tilfredse.

Vinduesfilm er også velegnet til officielle kontorer, operationsstuer og konsultationer.

Vi viser Dem gerne hvordan De kan skære simple logoer eller navne i vores folie - eller vi kan gøre det for Dem.

Farvevalgmuligheder giver Dem mulighed for at ska-be mesterværker på et almindeligt kontor.

Se de mange eksempler her på siden - eller send os Deres forslag.
Spændende og eksklusiv afskærmning - eller en dekoration ud over det sædvanlige - i størrelse form og farver, efter Deres ønske og efter Deres behov og budget.
DECOR.d'ART vinduesfilm er økonomisk, hurtigt at montere eller udskifte, smart og i et flot design. Spændende og eksklusiv afskærmning - eller en dekoration ud over det sædvanlige - i størrelse form og farver, efter Deres ønske og efter Deres behov og budget.
Spændende og eksklusiv afskærmning - eller en dekoration ud over det sædvanlige - i størrelse form og farver, efter Deres ønske og efter Deres behov og budget. Spændende og eksklusiv afskærmning - eller en dekoration ud over det sædvanlige - i størrelse form og farver, efter Deres ønske og efter Deres behov og budget.
Skriften på væggen, når den er bedst.
DECOR.d'ART.
Gør Deres vinduer til mestervær-ker, hurtigt, nemt og er, i en vis grad, økonomisk.

Kunst koster jo, som bekendt, penge. Som De nok kan se, er dette kunst. Kunsten at skabe, skære, montere og påsætte.

Gør brug vor PET- eller PVC-film til at skabe de utroligste projekter.

Hjemme eller på arbejdspladsen, natklubben eller på politistationen!

Vore film kan anvendes med lige stor succes alle steder.
Spændende og eksklusiv afskærmning - eller en dekoration ud over det sædvanlige - i størrelse form og farver, efter Deres ønske og efter Deres behov og budget.
Vore underleverandører holder øje med trends, og da De består af professionelt uddannede designere er vore film langt foran, i bestræbelserne på at yde det bedste - og kombineret med vort værkstedstem, vil De sikres en optimalt løsning i enhver henseende. Har De brug for f.eks. STREET ART, STYLE GLASS, eller andet unikt, kan vi producere og levere det meste, efter opgave.
Spændende og eksklusiv afskærmning - eller en dekoration ud over det sædvanlige - i størrelse form og farver, efter Deres ønske og efter Deres behov og budget. Spændende og eksklusiv afskærmning - eller en dekoration ud over det sædvanlige - i størrelse form og farver, efter Deres ønske og efter Deres behov og budget.

Skriften på væggen, når den er bedst.

Spændende og eksklusiv afskærmning - eller en dekoration ud over det sædvanlige - i størrelse form og farver, efter Deres ønske og efter Deres behov og budget. Spændende og eksklusiv afskærmning - eller en dekoration ud over det sædvanlige - i størrelse form og farver, efter Deres ønske og efter Deres behov og budget.

Spændende og eksklusiv afskærmning - eller en dekoration ud over det sædvanlige - i størrelse form og farver, efter Deres ønske og efter Deres behov og budget.

DECOR.d'ART. Gør Deres vinduer til mesterværker - hurtigt - nemt - og er, i en vis grad, økonomisk.
Spændende og eksklusiv afskærmning - eller en dekoration ud over det sædvanlige - i størrelse form og farver, efter Deres ønske og efter Deres behov og budget.
Spændende og eksklusiv afskærmning - eller en dekoration ud over det sædvanlige - i størrelse form og farver, efter Deres ønske og efter Deres behov og budget. Mulighederne er ubegrænsede så-vel ude som inde.

En spændende måde at profilere sig på og med en markant mulig-hed for at fremhæve firmaets profil, og give det et eksklusivt præg.
 
Spændende og eksklusiv afskærmning - eller en dekoration ud over det sædvanlige - i størrelse form og farver, efter Deres ønske og efter Deres behov og budget. Spændende og eksklusiv afskærmning - eller en dekoration ud over det sædvanlige - i størrelse form og farver, efter Deres ønske og efter Deres behov og budget.

Spændende og eksklusiv afskærmning - eller en dekoration ud over det sædvanlige - i størrelse form og farver, efter Deres ønske og efter Deres behov og budget.


Spændende og eksklusiv afskærmning
- eller en dekoration ud over det sædvanlige- i størrelse form og farver,
efter Deres ønske og efter Deres behov og budget.
 

Mulighederne er ubegrænsede såvel ude som inde.


Former og farver er helt op til Dem, kun fantasien sætter grænser, når De vil markere Deres budskab på denne elegante måde.
 
Former og farver er helt op til Dem, kun fantasien sætter grænser, når De vil markere Deres budskab på denne elegante måde.

Ønsker De at fremhæve firma- eller produktnavn på en smuk og særpræget måde, giver det mulighed for en endnu større oplevelse for Deres omgivelser og kunder.
 

Ønsker De at fremhæve firma- eller produktnavn på en smuk og særpræget måde, giver det mulighed for en endnu større oplevelse for Deres omgivelser og kunder.


Mulighederne kombineret med lys er virkelig elegant og opfylder tillige ønsket om et moderne og stilrent design - både dag og nat.
 
Mulighederne kombineret med lys er virkelig elegant og opfylder tillige ønsket om et moderne og stilrent design - både dag og nat.
Montering.
De færdige SetUp´s, bogstaver, logos, m.m., kan leveres med montageløsning der er tilpasset Deres be-hov, og leveres gerne med monteringstegning i str. 1:1. Alternativt står vi til Deres rådighed med monte-ring og support.
 
Spændende og eksklusiv kommunikation i flere dimensioner Spændende og eksklusiv kommunikation i flere dimensioner Spændende og eksklusiv kommunikation i flere dimensioner

Spændende og eksklusiv kommunikation i flere dimensioner. Anvendes på alle fronter og overflader. Et gennemført kvalitetsprodukt, med lang levetid.

Enklere og smukkere kan det ikke være.

Solfilm reducere det meste af solens varme og blænding og sænker temperaturen i et rum med flere gra-der  - og giver et behageligt indeklima.
 
Solfilm kan reducere blænding med op til 95 % Solfilm kan også leveres som energisparefilm.

LX 70 vil, professionelt, monteret, vil ikke være synlig, da ruderne bevarer deres oprindelige udseende. Så-fremt De har spørgsmål eller er interesseret i et tilbud, står vi gerne til rådighed. Ring på +45 64713608 eller via mail; info@danskerhvervsbeklaedning.dk
UV-film.
Mærk forskellen. Maximal komfort - Maximalt lys - Maximal beskyttelse - Maximal levetid - Minimal om-kostning. Solfilm med UV-afskærnming begrænser falmningen. Mange farvede materialer falmer, når de udsættes for direkte sollys.
 
Solrullegardiner.
Solrullegardin kan leveres til indvendig montering i karm eller væg, og leveres efter opgave.

Sikkerhedsfilm.
Solfilm med splintsikring og sikkerhedsfilm, holder splin-tret glas på plads.

Splintsikring.
Solfilm med splintsikring, monteret på indvendig eller ud-vendig side af vinduerne holder splintret glas på plads.

Splintsikringsfilm laves også med solafskærmning.
 
Solfilm med UV-afskærnming begrænser falmningen.
Solrullegardin til indvendig montering i karm eller væg kan leveres efter opgave.

SECURITY FILM - en sikker løsning i en usikker verden.


Auto- og solfilm
.
Vær opmærksom på at uanset hvilken filmtype De vælger, er det ikke lovligt at isætte solfilm i de forreste sideruder, samt på frontruden.
 
Solfilm - uden samlinger, bobler og buler - eller reklameværdi.

Solar Gard Window films - SOLFILM: Anvendelse: Kontorer - Restauranter - Hoteller - Institutioner - Forretninger - Glastage.

Solfilm - uden samlinger, bobler og buler - eller reklameværdi.
Såfremt De har spørgsmål eller er inter-esseret i et tilbud, står vi gerne til rå-dighed.

Ring på +45 64713608 eller via mail; info@danskerhvervsbeklaedning.dk

Forskellen er grundlaget, prisen og tan-kegangen.

Solfilm monteres i alle side- og bagru-der i ét stykke, så udsynet bevares.
 
Forskellen er grundlaget, prisen og tankegangen!
Solfilm - - Mindsker varmen - Giver eksklusivt udseende - Mindsker fristelsen for indbrud - op til 5 års garanti Såfremt De er interesseret i at få montage på De-res bil, står vi til rådighed via mail info@dansker-hvervsbeklaedning.dk eller på telefon +45 64713608* for aftale om pris og montagetidspunkt - gerne hos Dem.

Gør det selv.
Har De lyst til at gøre det selv, sender vi gerne film efter Deres målangivelse frem, sammen med vor montagevejledning. Vi kan levere film i de fleste farver, og i en del fabrikater.

Hold varmen ude, luk lyset ind med solfilm.

Når vejrguderne spår en god og varm sommer er solfilm på facader og i biler en god ide.

Med solen stiger interessen for solfilm og vi har et udvidet sortimentet der kan dække det meste, bl.a.  Prestige 40 Ext. i en bredde på 1520 mm..

Vi montere gerne for Dem, eller De kan gøre det selv.
Udnyt flexibiliteten - og få kun de meter, De har brug for. Vi skærer også i ark om ønsket.

Mulighederne er mange, ligeså kvaliteterne:
Hold varmen ude, luk lyset ind med solfilm
Med solen stiger interessen for solfilm
Color stable, Prestige 70, Prestige 40, Silver 15 pla-stik. Prestige solfilterfilm (indvendig og udvendig montering) eller Prestige solfilterfilm* (Solfilm til pla-stik - indvendig montering). * Ikke lagervarer, påregn leveringstid. Sælges kun i hele ruller. Silver 20 (RE 20 SIARL). Night Vision 15 (NV 15). Solfilterfilm (ind-vendig montering). 3 OPL. Uigennemsigtig opal vin-duesfilm (ind-vendig montering). Amber 35 Low E (LE 35 AMARL). 3M vinduesfilm. Energibesparende solfilterfilm (indvendig montering). S140. Sikkerheds-film (indvendig montering). 3M vinduesfilm - Autosol-film.
Hvis De selv ønsker at montere solfilm, er det også muligt.

Husk at fortælle hvilken filmtype De ønsker, samt antal meter.

Alle priser er angivet uden montage.

Se mere om mulighederne her.

AUTOFILM


Såfremt De har spørgsmål eller er interesseret i et konkrettilbud, står vi gerne til rådighed.

Se noget mere om folio og udskårne tekster, med og uden tryk på de næste sider - klik her.

 
Vista System - Ambassadør - elegante skiltesystemer - til montering af tekster - logoer - bogstaver, med og uden lys, fra lager eller efter opgave.

Vista System
- Ambassadør - elegante skiltesystemer - til montering af tekster - logoer - bogstaver, med og uden lys, fra lager eller efter opgave - klik her for at se meget mere.
 

397

Klik her for at komme tilbage til hovedsiden