Facadebogstaver med og uden lys
- støbte bogstaver og tal - eller noget helt andet.


www.danskskiltereklame.dk

Facadeskilte med og uden lys - som standardløsning - eller efter Deres krav og budget.

Kik også ind i vor www.web-butik.info - klik her.

Vi er leveringsdygtige i såvel skilte og skiltning, som i montagearbejde.
 

Se også online-kataloget - klik her.
OG SE ALLE DE AKTUELLE MULIGHEDER I VOR SKILTESHOP
 
LED-bogstaver og lysreklame, samt facader bilreklame
 

Facadeskilte med og uden lys i alle afskygninger - som standardløsning - eller efter Deres krav og budget. Vi er leveringsdygtige i såvel skilte, som i montagearbejde.

Se mere på den næste side

Skilte, med og uden lys, metalbogstaver, pyloner, autoreklame, diodeskilte, corona lys, og fiberlys, der også kaldes backlit, eller endglow lys, med farveskift. Skilte, med og uden lys, metalbogstaver, pyloner, autoreklame, diodeskilte, corona lys, og fiberlys, der også kaldes backlit, eller endglow lys, med farveskift.

Skilte, med og uden lys, metalbogstaver, pyloner, autoreklame, diodeskilte, coronalys og fiberlys der også kaldes backlit, eller endglow belysning, med farveskift.

Se mere på den næste side

Skilte, med og uden lys, metalbogstaver, pyloner, autoreklame, diodeskilte, corona lys, og fiberlys

New Line” er et  flot indendørssystem med afrundede hjørner, som monteres så de svæver ud fra væggen. Skiltene er produceret i aluminium. “New Line” kan leveres med mulighed for indstik i to størrelser, i følgende højder: 40, 60, 100, 150, 200, 250, 300 og 350 mm.. Længderne kan tilpasses individuelt efter Deres krav og kan tilføres print eller foliedekoration efter ønske. Standardfarverne er: Hvidlakeret, natur anodiseret og stål-aluminium. Der kan lakeres i en given RAL-farve efter opgave.

Projekt Welnesscenter 59. Facadeløsninger kan vi levere som enkle oplæg eller i de store forkromede løsninger. Facadeskiltets vigtigste funktion er normalt at informere om en virksomheds tilstedeværelse.
Informationsværdien svækkes, når butikkernes skiltning søger at overdøve hinanden.
 

Klik på billedet for at se det i stor størrelse.
 

Råskitse; Projekt Welnesscenter 59 Facadeløsninger kan vi levere som enkle oplæg eller i de store forkromede løsninger.
Facadeløsninger kan vi levere som enkle oplæg eller i de store forkromede løsninger. Facadeløsninger kan vi levere som enkle oplæg eller i de store forkromede løsninger.
  Individualiteten kan fremhæves gennem et fortæl-
  lende symbol, men ofte er det udstillingsvinduet;
  facaden, farvevalg, og tekstning i forhold til andre,
  der fanger kundernes opmærksomhed.

  Om aftenen er udstillingsvinduerne af afgørende
  betydning for gademiljøet.

Facadeløsninger kan vi levere som enkle oplæg eller i de store forkromede løsninger. Sam Hotels´ vartegn er de 3 træskulpturer, tegnet og udført af Palle Lindau. De 3 træskulpturer er døbt S-a-m og udgør i ny form hotellets logo.

Skiltning skal derfor være et tilskud til det visuelle gademiljø, uden at tage magten fra  bygningerne, således at man kan opnå smukke og harmoniske gadebilleder. Det skal være de enkelte huse, der tilsammen tegner gadebilledet, hvor butikker og andre virksomheder, med Deres skiltning underordner sig helheden.

Specielt kombineret med glas og glasfacader bør det overvejes, om og hvor der skilte.

- eksempel på serigrafisk motiv afpasset til det samlede hele.

Specielt kombineret med glas og glasfacader bør det overvejes, om og hvor der skiltes.

Specielt kombineret med glas og glasfacader bør det overvejes, om og hvor der skiltes

Skiltningen må gerne være fantasifuld og varieret, og bør tilpasses stedet og bygningens karakter.

Skiltningen må gerne være fantasifuld og varieret, men den bør tilpasses stedet og bygningens karakter

Facadeløsninger kan vi levere som enkle oplæg eller i de store forkromede løsninger. Skiltningen i de indre byer, med mange fredede og
bevaringsværdige bygninger, adskiller sig væsentligt
fra skiltningen på de store indfaldsveje gennem yder-
kvartererne, ligesom skiltning for et supermarked må
adskille sig fra skiltning for en eksklusiv specialvare-
forretning.
 
Skiltning kan være overflødig.

Tænk på de farverige indslag fra grønthandlerens,
der med markiser og det store, farvesprudlende,
vareudbud, yder sit farverige indslag i gadebilledet.
Facadeløsninger kan vi levere som enkle oplæg eller i de store forkromede løsninger.
 

Skiltning kan være overflødig

Enkle udhængsskilte i små stræder vil ofte være velvalgte,
hvorimod de vil være grundløse at bruge på indfaldsvejene.

- Her en montage til The Cabinn World.

Alle facetter bør tages med i en helhedsbetragtning.

Enkle udhængsskilte i små stræder vil ofte være velvalgte. Aluminiumsskiltning med udfræsede logobogstaver - og indlagt acryl, til sikring ag effekt og lys.

Skiltning kan være overflødig. tænk på de farverige indslag fra grønthandlerens, der med markiser og det store, farvesprudlende, vareudbud, yder sit farverige indslag i gadebilledet. Aluminiumsskiltning med udfræsede logobogstaver - og indlagt acryl, til sikring ag effekt og lys.   Aluminiumsskiltning med udfræsede
  logobogstaver - og indlagt acryl, til
  sikring af effekt og lys.
Skiltning kan være overflødig. tænk på de farverige indslag fra grønthandlerens, der med markiser og det store, farvesprudlende, vareudbud, yder sit farverige indslag i gadebilledet. Udfræsede skilte med indbygget LED-lys, monteret på facade i midtbyen.   Udfræsede skilte med indbygget
  LED-lys, monteret på facade i
  midtbyen.
Udskårne logoer og tekster i alle materiale - her et eksempel på laserskårne aluminiumsbogstaver, monteret på en råmur, for Nordic Industri og Skadeservice.

  Udskårne logoer og tekster
 
i alle materiale
 
- her et eksempel på laserskårne
  aluminiumsbogstaver, monteret på en
  råmur, for Nordic Industri og Skadeservice.

Hvis De mener vi kan gøre en forskel i Deres næste projekt, vil vi gerne høre om Deres idé.
Kontakt os på telefon +45 64713608* eller e-mail

Lad os høre om Deres idé. Pop-Ups Displays Bannerstands Pallesvøb Pallehætter Flag Bannere Vimpler PVC Bannere digitalprintet presenning eller netbanner. CD og DVD-brænding inkl. print Digitaltryk Digitaltryk HQ DGJ-Projektweb Flatbed print Ink-Jet print Klistermærker og folieskæring Motivmåtter Outdoor Prepress & Preprint Quick Desk Scanning S/h print / kopi Skære-/fræsemaskine Stofbanner Storformat (Solvent) Tegningskopi Tegningskopi farve Udstillingssystemer Print on demand talløsninger Key account Facility Management og Outsourcing Lad os høre om Deres idé. Pop-Ups Displays Bannerstands Pallesvøb Pallehætter Flag Bannere Vimpler PVC Bannere digitalprintet presenning eller netbanner. CD og DVD-brænding inkl. print Digitaltryk Digitaltryk HQ DGJ-Projektweb Flatbed print Ink-Jet print Klistermærker og folieskæring Motivmåtter Outdoor Prepress & Preprint Quick Desk Scanning S/h print / kopi Skære-/fræsemaskine Stofbanner Storformat (Solvent) Tegningskopi Tegningskopi farve Udstillingssystemer Print on demand talløsninger Key account Facility Management og Outsourcing Pop-Ups Displays Bannerstands Pallesvøb Pallehætter Flag Bannere Vimpler PVC Bannere digitalprintet presenning eller netbanner. CD og DVD-brænding inkl. print Digitaltryk Digitaltryk HQ DGJ-Projektweb Flatbed print Ink-Jet print Klistermærker og folieskæring Motivmåtter Outdoor Prepress & Preprint Quick Desk Scanning S/h print / kopi Skære-/fræsemaskine Stofbanner Storformat (Solvent) Tegningskopi Tegningskopi farve Udstillingssystemer Print on demand talløsninger Key account Facility Management og Outsourcing Se mere om digital skiltning på de næste sider

Facader og skilte.
Alle steder er der retningslinier. Derfor kan det være en god ting at gennemarbejde sin idé, inden der udføres noget egentligt. Skiltningens omfang, udformning og farve, stilles der ofte krav om, er tilpasset bygning og gadebillede. Det kan være væsentligt om bygningens hoved- og fagopdeling respekteres, således at sokler, gesimser, søjler og andre karakteristiske facadeelementer friholdes for skiltning.

Placering af flere skilte, såvel planskilte som fremspringende skilte, samordnes så der opstår en god helhedsvirkning.

Placering af flere skilte, planskilte og fremspringende skilte, samordnes så der opstår en god helhedsvirkning.
 
 Lys i skilte udformes uden løbende eller blinkende effekter, der virker generende i gadebilledet.   Skiltebelysning afstemmes efter forholdene,
  således at belysningen ikke virker blændende
  eller generende for trafikanter og omkringboende.

  Den primære lyskilde i gaden bør altid være
  gadebelysningen.

Butiksskilte, både planskilte og fremspringende skilte, holdes inden for den del af facaden, som begrænses af butikken. Butiksvinduer fremstår som udstillingsvinduer, idet tilklæbning giver et tillukket og afvisende gadebillede. Planskilte placeres, så de ikke føres hen over porte, opgange og ejendomsskel. Skilte på murpiller udføres i en størrelse, så de ikke dækker hele murpillens bredde og får karakter af facadebeklædning.

Der opsættes normalt kun ét udhængsskilt for hver butiksmiljø, dog kan der med fordel opsættes ét til hver gadeside, hvis butikken ligger på et hjørne. Udhængsskilte bør placeres, så de ikke er til gene for naboens udhængsskilte. Ved kælderbutikker, hvor det ikke er muligt at placere et udhængsskilt indenfor butikkens naturlige skilteområde, kan et skilt eventuelt placeres et andet sted på facaden, hvis bygningens arkitektur tillader det, og der ikke opstår gener herved.

Armaturer til skiltebelysning udformes og placeres så de ikke er til gene. I skilte med lys, kan skilte-tekst og logo være lysende. Alt bør sædvanligvis afstemmes i forhold til mål, miljø og omgivelser.

Lad os give et tilbud - eller et oplæg til Deres næste opgave - der er mange muligheder!

Sam Hotels´ vartegn er de 3 træskulpturer, tegnet og udført af Palle Lindau. De 3 træskulpturer er døbt S-a-m og udgør i ny form hotellets logo.
Sam Hotels´ vartegn er de 3 træskulpturer, tegnet og udført af Palle Lindau.

Sam Hotels´ vartegn er de 3 træskulpturer, tegnet og udført af Palle Lindau.
De 3 træskulpturer er døbt S-a-m og udgør i ny form hotellets logo.

Dansk Skilte Reklame har her fået lov at udføre symbolet som en meget markant facadeløsning i forbindelse med renovering og ibrugtagningen.

Dansk Skilte Reklame har her fået lov at udføre symbolet
som en meget markant facadeløsning i forbindelse med renovering og ibrugtagningen.
Sam Hotels´ vartegn er de 3 træskulpturer, tegnet og udført af Palle Lindau. De 3 træskulpturer er døbt S-a-m og udgør i ny form hotellets logo.
SAMS HOTEL - lad os også give et bud på Deres ønske til facaden, eller som enkeltløsninger på biler, bannere, flag og skilte.
- så lad os også give et bud på Deres ønske
til facaden eller som enkeltløsninger på biler, bannere, flag og skilte.

Se også lidt om mulighederne for udførsler i aluminium, stål, træ, plast og folio, som udskårne tekster, med og uden lys

Se mere på de næste sider - klik her!

Aluminium, stål, træ, plast og folio, som udskårne tekster med og uden lys.

Se det aktuelle udvalg på Online skilteshoppen

- Lad os få en melding om Deres idé og behov, så vil vi i løbet af kort tid komme med et konkret oplæg
 
Vista System - Ambassadør - elegante skiltesystemer - til montering af tekster - logoer - bogstaver, med og uden lys, fra lager eller efter opgave.

Vista System
- Ambassadør - elegante skiltesystemer - til montering af tekster - logoer - bogstaver, med og uden lys, fra lager eller efter opgave - klik her for at se meget mere.
 

www.web-butik.info - webshop for Dansk Erhvervsbeklædning - Dansk Skilte Reklame - et hav af muligheder

Se mere på den forrige sideSe mere på den næste side

Kontakt os på telefon +45 64713608* eller e-mail:
info@danskerhvervsbeklaedning.dk
  
 
Se mere på facebook - www.5610.eu

https://www.facebook.com/www.5610.eu/

https://issuu.com/www.5610.eu

299_16_5
www.5610.eu

Klik her for at komme tilbage til hovedsiden